SMMM MEVZUATI
 
 
SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 03/01/1990
RESMİ G. NO : 20391
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE KAVRAMLAR 
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : HUKUKİ DAYANAK
Madde 3 : KAVRAMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
A - GENEL MESLEKİ STANDARTLAR 
Madde   4 : MESLEK ÜNVANI İLE YETERLİLİK İLKESİ
Madde   5 : MESLEKİ EĞİTİM VE BİLGİ
Madde   6 : DÜRÜSTLÜK, GÜVENİLİRLİK VE TARAFSIZLIK
Madde   7 : SIR SAKLAMA
Madde   8 : SORUMLULUK 
Madde   9 : BAĞIMSIZLIK
Madde 10 : HAKSIZ REKABET
B - BAŞVURMA USUL VE ESASLARl
Madde 11 : BAŞVURMA VE EKENECEK BELGELER
Madde 12 : DOSYANIN GETİRİLMESİ
Madde 13 : KURULAN ORTAKLIK BÜROSU VEYA ŞİRKETİN BİLDİRİLMESİ
Madde 14 : BÜRO EDİNME ZORUNLULUĞU
Madde 15 : TABELA ASILMASI ZORUNLULUĞU
Madde 16 : KİMLİK CÜZDANI ALINMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ
C - ÇALIŞMA KONULARI
Madde 17 : SERBEST MUHASEBECİNİN ÇALIŞMA KONULARI
Madde 18 : SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN ÇALIŞMA KONULARI
Madde 19 : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA KONULARI
D - BİLDİRİM MECBURİYETİ
Madde 20 : 
Madde 21 : HUKUKİ SORUMLULUK
Madde 22 : İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLECEK KİŞİLER
Madde 23 : İŞ KABULÜ
Madde 24 : SÖZLEŞME YAPILMASI
Madde 25 : SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER
Madde 26 : SÖZLEŞMENİN FESHİ
Madde 27 : DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI VE İADESİ
Madde 28 : DOSYA DÜZENİ
Madde 29 : MESLEK MENSUPLARININ YAPABİLECEĞİ İŞLER VE ÜNVANLARIN KULLANILMASI
Madde 30 : ORTAKLIK BÜROSU VEYA ŞİRKET KURARAK  MESLEKİ FAALİYETTE BULUNMA
Madde 31 : GÖREVLE İLGİLİ SUÇLAR
Madde 32 : BAŞKA ODAYA NAKİL
Madde 33 : İNCELEME VE NAKİL TALEBİNİN KABULÜ
Madde 34 : NAKİL TALEBİNİN REDDİ
Madde 35 : ÇALIŞANLAR LİSTESİNDEN SİLİNMEYİ GEREKTİREN HALLER
Madde 36 : ÇALIŞANLAR LİSTESİNDEN SİLİNME
Madde 37 : ÇALIŞANLAR LİSTESİNE YENİDEN YAZILMA
E - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 38 : TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Madde 39 : TASDİK EDEMEYECEĞİ İŞLER
Madde 40 : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MÜHÜRÜNÜN ŞEKİL VE TEMİNİ
Madde 41 : SORUMLULUK
F - YASAK HALLER VE İSTİSNALARl
Madde 42 : MESLEKE VE MESLEK ONURU İLE BAĞDAŞMAYAN HALLER
Madde 43 : TİCARİ FAALİYETTE BULUNMAMA
Madde 44 : HİZMET AKDİ VE ÇALIŞAMAMA
Madde 45 : REKLAM YASAĞI
Madde 46 : ENAZ ÜCRETİN ALTINDA İŞ KABUL EDEMEME
Madde 47 : MESLEKLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN YAPACAKLARI DENETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Madde 48 : DENETİMİN TANIMI
Madde 49 : DENETİMİN AMACI
Madde 50 : DENETİMİN FAALİYETLERİ
Madde 51 : DENETİMİN SÖZLEŞMESİ
Madde 52 : DENETİM ÖNCESİ SAPTANACAK HUSUSLAR
Madde 53 : DENETİMİN PLANLANMASI
Madde 54 : DENETİM KONTROLÜ
Madde 55 : BİLGİ VE BELGELERİN TOPLANMASI
Madde 56 : DENETİM ÇALIŞMA KAĞITLARI VE ÇALIŞMA DOSYASI
Madde 57 : KANUNSUZ İŞLEMLERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 58 : DENETİM RAPORU
Madde 59 : DENETİM RAPORU ÇEŞİTLERİ
Madde 60 : DENETLEME RAPORU İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
RUHSAT ALAN MESLEK MENSUPLARININ HAK VE ÖDEVLERİ
Madde 61 : HAKLAR
Madde 62 : ÖDEVLER
Madde 63 : RUHSAT ALAN MESLEK MENSUPLARININ MESLEK KÜTÜĞÜNDEN SİLİNMESİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 64 : TEBLİĞLERLE UYGULAMA BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
Madde 65 : 
Geçici Madde : 1
Geçici Madde : 2
Geçici Madde : 3
Madde 66 : YÜRÜRLÜK
Madde 67 : YÜRÜTME