SMMM MEVZUATI
 
 
SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 
RESMİ G.TARİHİ : 22/06/1990
RESMİ G. NO : 20556
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
  
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde 2 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde 3 : KAVRAMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
DİSİPLİN CEZALARI
Madde   4 : DİSİPLİN CEZALARI TÜRLERİ
Madde   5 : UYARMA CEZASI
Madde   6 : KINAMA CEZASI
Madde   7 : GEÇİCİ OLARAK MELEKİ FAALİYETTEN ALIKOYMA CEZASI
Madde   8 : YEMİNLİ SIFATINI KALDIRMA CEZASI
Madde   9 : MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI 
Madde 10 : DİSİPLİN CEZALARINDA FARKLI UYGULAMA
Madde 11 : DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI
Madde 12 : MESLEKTEN ÇIKARILANLARIN YASAĞA UYMAMALARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN KOVUŞTURMASI
Madde 13 :
Madde 14 : SORUŞTURMA
Madde 15 : İHBAR VE ŞİKAYET
Madde 16 : İLK İNCELEME
Madde 17 : SORUŞTURMA YAPILMASI GÖREVİ
Madde 18 : DİSİPLİN KOVUŞTURMASI AÇILMASINA YER OLMADIĞI KARARI
Madde 19 : DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARARLARA İTİRAZ
Madde 20 : DOSYALARIN DİSİPLİN KURULUNA GÖNDERİLMESİ
Madde 21 : MESLEK MENSUBUNUN SAVUNMASININ ALINMASI
Madde 22 : GIYAPTA DURUŞMA
Madde 23 : DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE İNCELENMESİ
Madde 24 : TANIK VE BİLİRKİŞİLERN DİNLENMESİ
Madde 25 : DURUŞMA TUTANAĞI
Madde 26 : YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Madde 27 : MEVCUT DELİLLERE GÖRE KARAR VERİLMESİ
Madde 28 : DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İTİRAZ
Madde 29 : KARARIN KESİNLEŞMESİ
Madde 30 : CEZA KOVUŞTIRMASININ DİSİPLİN CEZALARINA TESİRİ
Madde 31 : AYNI EYLEMDEN DOLAYI YENİDEN İNCELEME
Madde 32 : DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNİN REDDİ VE İSTİNKAFI
Madde 33 : KOVUŞTURMA YETKİSİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Madde 34 : YÜRÜRLÜK
Madde 35 : YÜRÜTME