SMMM MEVZUATI
 
 
SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ÜCRETLERİNİN ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 02/01/1990
RESMİ G. NO : 20390
 
 
DÜSTUR NO :
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : HUKUKİ DAYANAK
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
ÜCRET TARİFESİ
Madde   5 : TARİFE
Madde   6 : TARİFE YAPISI
Madde   7 : TARİFENİN HAZIRLANMASI
Madde   8 : HAZIRLAMA İLKELERİ
Madde   9 : TARİFEDEKİ ÜCRETLERİN TESPİTİ
Madde 10 : TARİFELERİN İLANI
Madde 11 : TARİFEYE UYMA
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBECİLİK VE MÜŞAVİRLİK ÜCRETİ
Madde 12 : ÜCRETİN SERBESTLİĞİ
Madde 13 : ÜCRET SÖZLEŞMESİ
Madde 14 : ÜCRET SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI
Madde 15 : ÜCRETİN MAHİYETİ
Madde 16 : BÜROLARDA VE ORTAKLIKLARDA ÜCRET
Madde 17 : İŞİN DEVRİ VE ÜCRET
Madde 18 : ÜCRETİN PAYLAŞILMASI
Madde 19 : İŞ SAHİBİNCE DEVİR
Madde 20 : ÜCRETİN BİR İŞE HASREDİLMESİ
Madde 21 : ÜCRETİN ÖDENMESİ
Madde 22 : ÜCRETİN ÖDENMEMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 23 : İŞ SAHİPLERİNE TEBLİGAT
Madde 24 : MESLEK MENSUBU GÖREVLENDİRME
Geçici Madde 1 :
Madde 25 : YÜRÜLÜK
Madde 26 : YÜRÜTME