SMMM MEVZUATI
 
 
SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN KAŞE KULLANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
 
RESMİ G.TARİHİ : 15/11/2002
RESMİ G. NO : 24937
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
  
Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Hukuki Dayanak
Madde 4- Tanımlar
Madde 5- Kaşenin Temini
Madde 6- Kaşelerin Şekli
Madde 7- Kaşe Ücreti
Madde 8- Sorumluluk
Madde 9- İbraz ve İade Mecburiyeti
Madde 10- Unvan Değişikliği
Madde 11- Kaşe Kaybı
Madde 12- Meslek Kütüğü
Madde 13- Meslek Bilgi Formu
Madde 14- Nakil
Madde 15- Kaşelerin Teslimi ve Kullanımı
Madde 16- Yürürlük
Madde 17- Yürütme