SMMM MEVZUATI
 
 
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ
 
RESMİ G.TARİHİ : 23/08/1997
RESMİ G. NO : 23089
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 37
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1 : AMAÇ 
Madde 2 : KAPSAM  
Madde 3 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
STAJA İLİŞKİN ESASLAR
Madde   5 : İLKELER 
Madde   6 : STAJIN HEDEFLERİ 
Madde   7 : ADAY MESLEK MENSUBU OLMA ŞARTLARI 
Madde   8 : STAJ SÜRESİ 
Madde   9 : STAJ PROGRAMI 
Madde 10 : İMAR PROGRAMLARI, KAMULAŞTIRMA VE KISITLILIK HALİ  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
STAJLA İLGİLİ İŞLEMLER
Madde 11 : BAŞVURU 
Madde 12 : ADAY MESLEK MENSUPLARININ İLANI 
Madde 13 : İTİRAZ 
Madde 14 : BAŞVURULARIN İNCELENMESİ 
Madde 15 : YANINDA STAJ YAPILACAK MESLEK MESUPLARI 
Madde 16 : STAJIN YAPILMASI VE YÖNTEMİ 
Madde 17 : STAJA DEVAM ZORUNLULUĞU 
Madde 18 : TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ADAY MESLEK MENSUPLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Madde 19 : STAJA BAŞLAMA 
Madde 20 : İZİN DURUMU 
Madde 21 : DİSİPLİN 
Madde 22 : ÖZLÜK HAKLARI 
Madde 23 : BAĞDAŞMAYAN İŞLEMLER 
Madde 24 : STAJ SIRASINDA İLİŞİK KESME 
Madde 25 : STAJ SONRASINDA İLİŞİK KESME 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 26 : SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ ARA VE BİTİRME DEĞERLENDİRMELERİ 
Madde 27 : TEZKİYELER 
Madde 28 : DENETİM 
Madde 29 :  
Madde 30 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA 
Madde 31 : YÜRÜRLÜK 
Madde 32 : YÜRÜTME