SMMM MEVZUATI  
 


YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİ

 

RESMİ G.TARİHİ : 16/01/2005
RESMİ G. NO : 25702
 
 
DÜSTUR NO :
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

Madde 5 - Temel Esaslar
Madde 6 - Sınava Tabi Olmayanlar
Madde 7 - Sınav Türleri
Madde 8 - Sınav Zamanları
Madde 9 - Sınava Kabul Şartları
Madde 10 - Aranacak Belgeler
Madde 11 - Sınav Başvurusu
Madde 12 - Başvuruların İncelenmesi
Madde 13 - Sınav Komisyonu
Madde 14 - Sınav Konuları
Madde 15 - Sınavların Yapılması
Madde 16 - Sınav Notları
Madde 17 - Sınavların Değerlendirilmesi
Madde 18 - Sınav Sonu İşlemleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 19 - Sınavların Geçersiz Sayılması
Madde 20 - Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 21 - Tekrar Sınava Girebilme
Madde 22 - Sınav Belgelerinin Saklanması
Madde 23 - Sınav Giderleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 24 - Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 25 - Yürürlük
Madde 26 - Yürütme