İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
 

YÖNETMELİKLER
 
MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE; BUNLARIN EŞLERİNE VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ÇOCUKLARI İLE ANA VE BABALARINA, ÖLENLERİN DUL VE YETİMLERİNE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞE BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE; BUNLARIN EŞLERİNE VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ÇOCUKLARI İLE ANA VE BABALARINA, ÖLENLERİN DUL VE YETİMLERİNE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK