İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
TERÖR EYLEMLERİ NEDENİYLE ŞEHİT VE MALUL OLANLARIN YAKINLARININ VE ÇALIŞABİLECEK DURUMDAKİ MALULLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/03/1996
RESMİ G. NO : 22595
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 35
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1 : AMAÇ  
Madde 2 : KAPSAM  
Madde 3 : DAYANAK 
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
HAK SAHİPLERİNİN TESPİTİ, BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ
Madde   5 : HAK SAHİBİ TESPİT KOMİSYONLARI  
Madde   6 : BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER  
Madde   7 : BAŞVURU YERİ   
Madde   8 : BAŞVURU SÜRESİ   
Madde   9 : TALEPLERİN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
STAJLA İLGİLİ İŞLEMLER
Madde 10 : KADROLARIN TESPİTİ   
Madde 11 : ATAMA YAPILACAK KADRO, KURUM VE İLLERİN TESPİTİ   
Madde 12 : GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ   
Madde 13 : ATAMADA ÖNCELİK SIRASI   
DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 14 : MALULLÜK DURUMUNUN TESPİTİ   
Madde 15 : YÖNETMELİKTE DÜZENLENMEYEN HUSUSLAR  
Madde 16 : ATAMASI YAPILANLARIN YENİDEN BAŞVURMASI   
Geçici Madde 1 : GEÇİCİ HÜKÜMLER  
Madde 17 : YÜRÜRLÜK   
Madde 18 : YÜRÜTME