İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
TERÖR EYLEMLERİ NEDENİYLE ŞEHİT OLAN VEYA ÇALIŞAMAYACAK DERECEDE MALUL KALAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE ER VE ERBAŞLARIN YAKINLARININ MALUL OLUP DA ÇALIŞABİLİR DURUMDA OLANLARIN İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/03/1996
RESMİ G. NO : 22595
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 35
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ  
Madde 2 : KAPSAM   
Madde 3 : DAYANAK  
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER
Madde   5 : YÜKÜMLÜLÜK 
Madde   6 : KURUMUN ARACILIĞI 
Madde   7 : BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER
Madde   8 : BAŞVURU YERİ  
Madde   9 : TALEP VE GÖNDERME
Madde 10 : MALÜLLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
DENETİM, YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYMAYAN İŞVERENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER
Madde 11 : DENETİM
Madde 12 : AYKIRI DAVRANIŞLAR 
DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 13 : KOORDİNASYON  
Madde 14 : İŞVERENCE TUTULACAK KAYITLAR 
Madde 15 : İŞTEN AYRILANLARIN BİLDİRİLMESİ
Madde 16 : KAYITLARIN SAKLANMASI 
Geçici Madde 1 :  
Madde 17 : YÜRÜRLÜK    
Madde 18 : YÜRÜTME