Bakanlıklar Mevzuatı  
 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
   
R.G.TARİHİ : 04/12/1999
R.G. SAYI : 23896
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 :
Madde   4 :
Madde   5 :
Madde   6 :