Bakanlıklar Mevzuatı  
 

ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 18/11/1999
RESMİ G. NO : 23880
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE HİZMET GRUPLARI
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : DAYANAK
Madde   4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ŞARTLAR
Madde   5 : ÖĞRENİM DÜZEYİ
Madde   6 : HİZMET GRUPLARI
Madde   7 : HİZMET SÜRESİ
Madde   8 : SİCİL VE DİSİPLİN
Madde   9 : GÖREVDE YÜKSELME ÖZEL ŞARTLARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
Madde 10 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
Madde 11 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA
Madde 12 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI
Madde 13 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLANLARIN BELİRLENMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ESASLARI
Madde 14 : SINAV ŞARTI
Madde 15 : SINAVIN ŞEKLİ
Madde 16 : SINAV KURULU VE GÖREVLERİ
Madde 17 : DEĞERLENDİRME
Madde 18 : SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Madde 19 : SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Madde 20 : SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
Madde 21 : SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 22 : HİZMET GRUPLARI ARASINDA GEÇİŞLER
Madde 23 : TEKRAR ATANMA
Madde 24 : SINIF DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 25 : ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİMİ VE SINAVLARI
Madde 26 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 27 : İSTİSNALAR
Madde 28 : ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARDAN ATAMA
Madde 29 : KAZANILMIŞ HAKLARIN SAKLILIĞI
Madde 30 : YÜRÜRLÜK
Madde 31 : YÜRÜTME