Askeri Emniyet Mevzuatı  
 
 
YÖNETMELİKLER
 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA YAPILACAK HARCAMALAR İÇİN VERİLEN AVANS VE KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK