Ticaret Mevzuatı  
 

YÖNETMELİKLER

 
REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
[R.G. 06/05/2000 - 24041]
REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
[R.G. 05/02/2000 - 23955]
GELENEKSEL TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ