Ticaret Mevzuatı  
 
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 25.06.1999
RESMİ G. NO : 23736
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde 1 : 
Madde 2 : 
Madde 3 :