Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
  
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
  
RESMİ G.TARİHİ : 22/06/2000
RESMİ G. NO : 24087
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : HUKUKİ DAYANAK
Madde   3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE HUKUKİ YAPI
Madde   4 : KURULUŞ VE HUKUKİ YAPISI
İKİNCİ KISIM
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU
Madde   5 : GÖREV VE YETKİLER
ÜÇÜNCÜ KISIM
KURUM BAŞKANLIĞI
Madde   6 : KURUMUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde   7 : BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde   8 : İKİNCİ BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde   9 : BAŞKAN YARDIMCILARI
Madde 10 : BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
DÖRDÜNCÜ KISIM
HİZMET BİRİMLERİ
Madde 11 : HİZMET BİRİMLERİ
Madde 12 : MERKEZ HİZMET BİRİMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
ANA HİZMET BİRİMLERİ
Madde 13 : İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 14 : DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 15 : DÜZENLEMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 16 : KURULUŞ, YETKİLENDİRME VE İZİN İŞLEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 17 : HUKUK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 18 : EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 19 : MALİ SEKTÖR POLİTİKALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 20 : RİSK VE GÖZETİM TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 21 : ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İKİNCİ BÖLÜM
BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI KURULU
Madde 22 : BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI KURULU
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA BİRİMLERİ
Madde 23 : KURUM DANIŞMANLIĞI
Madde 24 : HUKUK DANIŞMANLIĞI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ
Madde 25 : BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 26 : İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 27 : BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 28 : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 29 : BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Madde 30 : KURUL ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ
Madde 31 : BAŞKANLIK ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ
Madde 32 : SAVUNMA UZMANLIĞI
BEŞİNCİ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER
Madde 33 : YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
Madde 34 : DÜZENLEME VE BİLGİ İSTEME
Madde 35 : YETKİ DEVRİ
ALTINCI KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 36 : SAKLI HÜKÜMLER
Madde 37 : YÜRÜRLÜK
Madde 38 : YÜRÜTME