Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMİN ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/03/2002
RESMİ G. NO : 24710
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 : YÜRÜRLÜK
Madde   3 : YÜRÜTME