Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 
 
BANKALARCA KARŞILIK AYRILACAK KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 31/12/2002
RESMİ G. NO : 24980
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde 1 :
Madde 2 : YÜRÜRLÜK
Madde 3 : YÜRÜTME