Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
  
BANKALARIN KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 13/08/2005
RESMİ G. NO : 25905
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde 1 : 
Madde 2 : Yürürlük 
Madde 3 : Yürütme