Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
RESMİG. TARİHİ : 31/01/2002
RESMİ G. NO : 24657
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.- Yürürlük
Madde 5.- Yürütme