Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
RESMİG. TARİHİ : 10/11/2004
RESMİ G. NO : 25639
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.-
Madde 6.-
Madde 7.- Yürürlük
Madde 8.- Yürütme