Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
  
BANKALARIN KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 14/09/2001
RESMİ G. NO : 24523
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
Madde   8 : 
Madde   9 : 
Madde 10 :
Madde 11 : 
Madde 12 : YÜRÜRLÜK
Madde 13 : YÜRÜTME