Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 
 
Bankaların Kuruluş ve Faaliyete Geçme Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
 
RESMİ G.TARİHİ : 21/06/1995
RESMİ G. NO : 22320
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 34
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : AMAÇ  
Madde   2 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde   3 : TÜRKİYE'DE BANKA KURULMASINA İLİŞKİN BAŞVURU 
Madde   4 : YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU 
Madde   5 : İZİN VERİLME USULÜ
Madde   6 : KURULUŞTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER
Madde   7 : YÜRÜRLÜK 
Madde   8 : YÜRÜTME