Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

FİNANSAL SEKTÖR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 28/04/2006
RESMİ G. NO : 26152
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Dayanak
Madde 3 - Tanımlar
Madde 4 - Komisyonun oluşumu ve görevleri
Madde 5 - Komisyon üyesi kurumların temsili
Madde 6 - Komisyonun çalışma esasları ve toplanma usulü
Madde 7 - Yürürlük
Madde 8 - Yürütme