Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
RESMİG. TARİHİ : 25/12/2001
RESMİ G. NO : 24621
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

Madde 1-
Madde 2-
Madde 3-
Madde 4-
Madde 5-
Madde 6-
Madde 7-
Madde 8-
Madde 9-
Madde 10-
Madde 11-
Madde 12-
Madde 13-
Madde 14-
Madde 15-
Madde 16-
Madde 17-
Madde 18-
Madde 19-
Madde 20-
Madde 21-
Madde 22-
Madde 23-
Madde 24-
Madde 25- Yürürlük
Madde 26- Yürütme