Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
BANKALARIN KURULUŞU VE HİSSE DEVİRLERİ İÇİN YAPILACAK İZİN BAŞVURULARININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 19/11/2000
RESMİ G. NO : 24235
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : HUKUKİ DAYANAK
Madde   3 : KISALTMALAR
Madde   4 : BANKA KURULUŞU
Madde   5 : HİSSE DEVRİ
Madde   6 : YURTDIŞINDA KURULU BANKA VEYA MALİ KURUMLARIN, TÜRKİYE'DE BANKA KURMALARI 
                  VEYA HİSSE DEVRALMALARI
Madde   7 : YURTDIŞINDAN TEMİN EDİLECEK BELGELER
Madde   8 : DOLAYLI PAY SAHİPLİĞİ
Madde   9 : DÜZENLEME
Madde 10 : YÜRÜRLÜK
Madde 11 : YÜRÜTME