Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN ARA DÖNEM MALİ TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/06/2002
RESMİ G. NO : 24791
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1- Amaç ve Kapsam
Madde 2- Hukuki Dayanak
Madde 3- Tanımlar
Madde 4- Ara Dönem Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Yayınlanması
Madde 5- Enflasyon Muhasebesine İlişkin Düzeltme Kayıtları
Madde 6- Borç Takasına Konu Menkul Kıymetler
Madde 7- Yürürlük
Madde 8- Yürütme