Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 


MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

RESMİ G.TARİHİ : 30/06/2002
RESMİ G. NO : 25861
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

Madde 1-
Madde 2-
Madde 3-
Madde 4-
Madde 5- Yürürlük
Madde 6- Yürütme