Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 
 
ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 10/11/2004
RESMİ G. NO : 25639
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :
Madde 4 :
Madde 5 :
Madde 6 :
Madde 7 : YÜRÜRLÜK

Madde 8 : YÜRÜTME