Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN (F) FIKRASI UYARINCA HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE MERKEZ BANKASINDAN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA NAKLEN ATANACAK PERSONELDEN, BANKACILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK YETERLİLİK ŞARTLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 14/09/2000
RESMİ G. NO : 24170
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 : AMAÇ VE HUKUKİ DAYANAK
Madde   2 : KAVRAMLAR
Madde   3 : UZMAN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Madde   4 : YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI
Madde   5 : UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Madde   6 : ATAMA
Madde   7 : İNTİBAK
Madde   8 : MECBURİ HİZMET
Madde   9 : YETKİ
Madde 10 : YÜRÜRLÜK
Madde 11 : YÜRÜTME