ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ  
 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
  
RESMİG.TARİHİ : 06/04/2004
RESMİ G. NO : 25425
 
DÜSTUR NO : 5 Tertip
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 — Amaç ve Kapsam
Madde 2 — Dayanak
Madde 3 — Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Alanları, Sermaye, Gelirler ve Giderler
Madde 4 — Faaliyet Alanları
Madde 5 — Sermaye
Madde 6 — Gelirler
Madde 7 — Giderler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat ve Yönetim
Madde 8 — Teşkilat
Madde 9 — Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu
Madde 10 — Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 11 — Toplantı ve Karar Nisabı
Madde 12 — Toplantı Zamanı
Madde 13 — İta Amiri
Madde 14 — İşletme Müdürü
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali İşlemler
Madde 15 — Hesap Dönemi
Madde 16 — Bütçe ve Uygulama
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 17 — Ücret Tarifesinin Tespiti
Madde 18 — İş veya Hizmet Sözleşmeleri
Madde 19 — İşletme Alacaklılarının Alacağının Devir ve Temliki
Madde 20 — Döner Sermaye İşletmesi Mallarının Niteliği
Madde 21 — Döner Sermaye Saymanı
Geçici Madde 1 —
Madde 22 — Yürürlük
Madde 23 — Yürütme