İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
  
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALI İŞSİZLERİN MESLEK GELİŞTİRME, DEĞİŞTİRME VE EDİNDİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
   
RESMİG.TARİHİ : 16/09/2000
RESMİ G. NO : 24269
 
 
DÜSTUR NO : 5 Tertip
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : DAYANAK
Madde  4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
YETKİLİ BİRİM, İŞBİRLİĞİ VE MESLEKLERİN BELİRLENMESİ
Madde  5 : YETKİLİ BİRİM
Madde  6 : İŞBİRLİĞİ
Madde  7 : MESLEKLERİN BELİRLENMESİ, KURSA KATILMA ZORUNLULUĞU
İKİNCİ KISIM
SİGORTALI İŞSİZLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ
BİRİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM HİZMETİ SATIN ALINMASI
Madde  8 : EĞİTİM HİZMETİ SATIN ALINACAK KURUM, KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ
Madde  9 : SATIN ALMA
Madde 10 : EĞİTİM STANDARDI
Madde 11 : TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 12 : EĞİTİMLERLE İLGİLİ DİĞER USUL VE ESASLAR
İKİNCİ BÖLÜM
İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI
Madde 13 : KURUM TARAFINDAN KURS AÇILMASI
Madde 14 : KURS AÇILACAK MESLEĞİN VE KURSİYERLERİN BELİRLENMESİ
Madde 15 : EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI
Madde 16 : İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAM DİLİMLERİ
Madde 17 : KURS SÜRESİNİN BELİRLENMESİ
Madde 18 : ÖĞRETİCİ-EĞİTİCİ SEÇİMİ
Madde 19 : KURSİYER KİMLİK KARTI VE DEVAM ÇİZELGESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BELGE VE KAYITLAR
Madde 20 : KATILIM BELGESİ
Madde 21 : KURUM KAYITLARINDA DEĞİŞİKLİK
ÜÇÜNCÜ KISIM
MALİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM GİDERLERİ, EĞİTİM GİDERLERİNİN TESPİTİ 
Madde 22 : EĞİTİM GİDERLERİ
Madde 23 : EĞİTİM GİDERLERİNİN TESPİTİ
İKİNCİ BÖLÜM
EĞİTİMLERİN FİNANSMANI VE SAĞLIK YARDIMI
Madde 24 : EĞİTİMLERİN FİNANSMANI
Madde 25 : EĞİTİM ÖDENEĞİ TAHSİSİ
Madde 26 : SAĞLIK YARDIMI, İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
KURSİYER ZARURİ ÖDEMELERİNDEN YARARLANMA, KURSİYERLİĞİN SONA ERMESİ, YÖNETİM VE DENETİM
Madde 27 : KURSİYER ZARURİ ÖDEMELERİNDEN YARARLANMA
Madde 28 : KURSİYERLİĞİN SONA ERMESİ
Madde 29 : YÖNETİM VE DENETİM
İKİNCİ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde 30 : YÜRÜRLÜK
Madde 31 : YÜRÜTME