ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ  
 

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ

 
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/08/2002
RESMİ G. NO : 24843
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :

 

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Hukuki dayanak
Madde 4- Tanımlar ve kısaltmalar

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans ve Lisans Alma Yükümlülüğü, Lisans Türleri

Madde 5- Lisans ve lisans alma yükümlülüğü
Madde 6- Lisans türleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Başvurusu, İnceleme ve Değerlendirme, Lisansların Yürürlüğe Girmesi, Lisans Bedelleri

Madde 7- Lisans başvurusu
Madde 8- Lisans başvurularının inceleme ve değerlendirmeye alınması
Madde 9- İnceleme ve değerlendirme
Madde 10- İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması
Madde 11- Lisansların yürürlüğe girmesi
Madde 12- Lisans bedelleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tadil, Yenileme, Sona Erme ve İptaller

Madde 13- Lisansların tadil edilmesi
Madde 14- Lisansların yenilenmesi
Madde 15- Lisansların sona ermesi
Madde 16- Lisansların iptali

İKİNCİ KISIM

Lisansa Tabi Faaliyetlere İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Üretim Lisansı

Madde 17- Üretim lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler
Madde 18- Üretim lisansı süresi
Madde 19- Üretim lisansı genel hükümleri

İKİNCİ BÖLÜM

İletim Lisansı

Madde 20- İletim lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler
Madde 21- İletim lisansı süresi
Madde 22- İletim lisansı genel hükümleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dağıtım Lisansı

Madde 23- Dağıtım lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler
Madde 24- Dağıtım lisansı süresi
Madde 25- Dağıtım lisansı genel hükümleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toptan Satış Lisansı

Madde 26- Toptan satış lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler
Madde 27- Toptan satış lisansı süresi
Madde 28- Toptan satış lisansı genel hükümleri
Madde 29- TETAŞ'ın toptan satış lisansında yer alacak hükümler

BEŞİNCİ BÖLÜM

Perakende Satış Lisansı

Madde 30- Perakende satış lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler
Madde 31- Perakende satış lisansı süresi
Madde 32- Perakende satış lisansı genel hükümleri

ALTINCI BÖLÜM

Otoprodüktör ve Otoprodüktör Grubu Lisansı

Madde 33- Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler ve faaliyetlere ilişkin hükümler
Madde 34- Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı süresi
Madde 35- Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı genel hükümleri

ÜÇÜNCÜ KISIM

Diğer Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Diğer Yükümlülükler, Eşit Taraflar Arasında Ayrım Yapılmaması, Sisteme Erişim ve Sistem Kullanım Hakları

Madde 36- Lisans sahibi tüzel kişilerin diğer yükümlülükleri
Madde 37- Eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması
Madde 38- Sisteme erişim ve sistem kullanım hakları

İKİNCİ BÖLÜM

Sigorta, Hizmet Fiyatlandırma, Hesap Ayrıştırması ve Çapraz Sübvansiyon Yasağı

Madde 39- Sigorta yaptırma zorunluluğu
Madde 40- Hizmetin fiyatlandırma esasları
Madde 41- Hesapların ayrıştırılması ve çapraz sübvansiyon yasağı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bildirimler, Gizlilik, Anlaşmazlıkların Çözümü, Raporlama, Yaptırımlar ve Denetleme

Madde 42- Bildirimler
Madde 43- Gizlilik
Madde 44- Anlaşmazlıkların çözümü
Madde 45- Raporlama
Madde 46- Yaptırımlar ve denetleme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hisse Devri, Birleşme, Piyasa Payı Sınırlamaları ve Dolaylı Pay Sahipliği

Madde 47- Hisse devri
Madde 48- Tüzel kişilerin birleşmesi
Madde 49- Piyasa payı sınırlamaları ve dolaylı pay sahipliği

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yönetişim, Mücbir Sebepler, Uygulanmayacak Hükümler

Madde 50- Kurulun görüşünün alınması ve yönetişim
Madde 51- Mücbir sebepler
Madde 52- Uygulanmayacak hükümler

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Madde 53- Yürürlük
Madde 54- Yürütme