Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
   
POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİ
  
RESMİG. TARİHİ : 29/08/2001
RESMİ G. NO : 24508
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : DAYANAK
Madde   4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
BAŞVURU VE ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
Madde   5 : ÖĞRENCİ KAYNAKLARI
Madde   6 : BAŞVURU ZAMANI VE ŞEKLİ
Madde   7 : BAŞVURU
Madde   8 : ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SINAV ESASLARI
Madde   9 : ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME KURULU
Madde 10 : DEĞERLENDİRME VE SEÇME SONUCUNDA YAPILACAK İŞLEMLER
Madde 11 : YAZILI SINAV
Madde 12 : YAZILI SINAVIN NİTELİĞİ
Madde 13 : SINAV SONUÇ LİSTESİNİN DÜZENLENMESİ
Madde 14 : BAŞARI LİSTESİNİN DÜZENLENMESİ
Madde 15 : SINAVLARA İTİRAZ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 16 : İNTİBAK EĞİTİMİ VE GEÇİCİ KAYIT
Madde 17 : KESİN KAYIT-KABUL
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Madde 18 : YÜRÜRLÜK
Madde 19 : YÜRÜTME