Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
     
BİREYSEL EMEKLİLİK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
   
RESMİ G.TARİHİ : 31/10/2001
RESMİ G. NO : 24569
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :

 

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIM, DAYANAK
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : DAYANAK
Madde   3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ
Madde   4 : DANIŞMA KURULUNUN KURULUŞU
Madde   5 : DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde   6 : BAŞKANIN GÖREVLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA ESASLARI
Madde   7 : TOPLANTI USULÜ
Madde   8 : SEKRETERYA
Madde   9 : YÜRÜRLÜK
Madde 10 : YÜRÜTME