İhale Mevzuatı  
  
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  
RESMİG. TARİHİ : 25/11/2005
RESMİ G. NO : 26004
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.- Yürürlük
Madde 4.- Yürütme