İş Mevzuatı  
  
YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
  
RESMİG. TARİHİ : 21/02/2004
RESMİ G. NO : 25380
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
İşverenlerin Yükümlülükleri
Madde 5 - Genel Yükümlülükler
Madde 6 - Patlama, Yangın ve Zararlı Ortam Havasından Korunma
Madde 7 - Kaçış ve Kurtarma Araçları
Madde 8 - İletişim, Uyarı ve Alarm Sistemleri
Madde 9 - İşçilerin Bilgilendirilmesi
Madde 10 - Sağlık Gözetimi
Madde 11 - İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması
Madde 12 - Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı, Yürürlük ve Yürütme
Madde 13 - İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı
Madde 14 - Uygulama
Madde 15 - Yürürlük
Madde 16 - Yürütme