BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
  
BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  
RESMİG. TARİHİ : 07/06/2006
RESMİ G. NO : 26191
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1 - Amaç ve kapsam
Madde 2 - Dayanak
Madde 3 - Tanımlar
Madde 4 - Kurulun görev ve yetkileri
Madde 5 - Sekreterya hizmetleri
Madde 6 - Toplantı zamanı
Madde 7 - Toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 8 - Toplantıya katılım
Madde 9 - Başkanın seçimi
Madde 10 - Başkanın görev ve yetkileri
Madde 11 - İtirazın incelenmesi
Madde 12 - İtirazın usulden incelenmesi
Madde 13 - İtirazın esastan incelenmesi
Madde 14 - Görüşmelerde usul
Madde 15 - Karar tutanakları
Madde 16 - Kararlarda bulunacak hususlar
Madde 17 - Gizliliği koruma
Madde 18 - Yürürlük
Madde 19 - Yürütme