Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

KAYIT ÜCRETI ILE YILLIK AIDAT VE MUNZAM AIDATIN TESPITI VE ÖDENMESI HAKKINDA YÖNETMELIK
RESMİ G.TARİHİ : 08/01/2005
RESMİ G. NO : 25694
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Ücreti, Yıllık ve Munzam Aidat

Madde 5 - Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat
Madde 6 - Munzam Aidat
Madde 7 - Kayıt İşlemi
Madde 8 - Ücret ve Aidatların Ödeme Zamanı
Madde 9 - Tahsilat
Madde 10 - Aidatların Affı ve Yeniden Yapılandırılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarifeler, Dereceler ve İtiraz

Madde 11 - Tarifeler
Madde 12 - Dereceler
Madde 13 - Değişikliklerin Bildirilmesi ve Üyelerin Durumlarının Takibi
Madde 14 - Derece Değişikliği
Madde 15 - İtiraz

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 16 - Bildirim Hükümleri
Madde 17 - Kaldırılan Hükümler
Madde 18 - Yürürlük
Madde 19 - Yürütme