Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 19/01/2005
RESMİ G. NO : 25705
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Dayanak
Madde 4- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi ve Esasları

Madde 5- Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi
Madde 6- Mesleklerin Gruplandırılması Esasları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Faaliyette Bulunan ve Yeni Kurulan Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması

Madde 7- Faaliyette Bulunan Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması
Madde 8- Yeni Kurulan Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meslek Gruplarına Kayıt, İtiraz ve Ortak Veri Tabanı

Madde 9- Meslek Gruplarına Kayıt ve İtiraz
Madde 10- Ortak Veri Tabanı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 11- Bildirim Hükümleri
Madde 12- Kaldırılan Hükümler
Madde 13- Yürürlük
Madde 14- Yürütme