Yargı Mevzuatı  
YÖNETMELİKLER
 
ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK BÜTÇELERİNDEN TÜRKİYE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFINA AYRILAN PAYIN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETER YÖNETMELİĞİ
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
ODA VE BORSA ŞUBELERI ILE ODA TEMSILCILIKLERININ KURULUŞ VE İŞLEYIŞI HAKKINDA YÖNETMELIK
KAYIT ÜCRETI ILE YILLIK AIDAT VE MUNZAM AIDATIN TESPITI VE ÖDENMESI HAKKINDA YÖNETMELIK