Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINA VE ALACAKLARINDAN DOLAYI EDİNDİKLERİ EMTİA VE GAYRİMENKULLERİN ELDEN IKARILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Dayanak
Madde 3 – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Kıymetli Maden Alım Satımı ile Alacaklardan Dolayı Elde Edilen Varlıklar
Madde 4 – Bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenler
Madde 5 – Bankaların alacaklarından dolayı edindikleri varlıkların elden çıkarılması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Madde 6 – Yürürlük
Madde 7 – Yürütme