Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALAR VE KONSOLİDE DENETİME TABİ KURULUŞLARCA YAPILABİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Dayanak
Madde 3 – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Bağış ve Yardım Sınırlarına İlişkin Uygulama
Madde 4 – Hesaplama dönemi
Madde 5 – Bağış ve yardım yasakları
Madde 6 – Bağış ve yardım sınırları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 7 – Diğer hükümler
Madde 8 – Yürürlük
Madde 9 – Yürütme