Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 - Amaç ve kapsam
Madde 2 - Dayanak
Madde 3 - Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumsal Yönetim ve Son Hükümler
Madde 4 - Kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçler
Madde 5 - Yürürlük
Madde 6 - Yürütme