Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN ÜST YÖNETİMİNE ATANACAKLARIN BİLDİRİMİ, YEMİN VE MAL BEYANINDA BULUNULMASI VE KARAR DEFTERLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1- Amaç ve kapsam
Madde 2- Dayanak
Madde 3- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Bildirimler

Madde 4- Yönetim kurulu ve müdürler kurulu üyelerine ilişkin bildirimler
Madde 5- Denetim komitesi üyelerine ilişkin bildirimler
Madde 6- Genel müdür ve yardımcılarına ilişkin bildirimler
Madde 7- Yurt dışından temin edilecek belgeler
Madde 8- Bilgilerin güncellenmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yemin, Mal Beyanı ve Karar Defteri

Madde 9- Yemin
Madde 10- Mal beyanı
Madde 11- Karar defterinin tutulması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 12- Yürürlük
Madde 13- Yürütme