TRAFİK SİGORTASI BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
 
TRAFİK SİGORTASI BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
   
 
RESMİG. TARİHİ : 16/12/2003
RESMİ G. NO : 25318
 
 

 

 
DÜSTUR NO :  
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Madde 1.– Amaç ve Kapsam
Madde 2.– Dayanak
Madde 3.– Tanımlar
Madde 4.– Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER)
Madde 5.– Merkezin Görevleri
Madde 6.– Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetim Komitesi
Madde 7.– Yönetim Komitesinin Görevleri
Madde 8.– Merkez Müdürü ve Diğer Personel
Madde 9.– Üyelerin Bilgi Verme Yükümlülüğü
Madde 10.– Mali Katkı Payı
Madde 11.– Bilgi Kayıtlarına Erişim
Madde 12.– Denetim
Madde 13.– Yürürlük
Madde 14.– Yürütme