BAŞAR Mevzuat ve Bilgi Araştırma Merkezi Ltd. Şti.  


Adres: Yukarıdudullu Mah. Tavukçuyolu Cad. No: 269/7 34775, Ümraniye / İstanbul
, TÜRKİYE
Telefon: 0 216 420 19 20 | Fax: 0 216 420 30 66
E-posta: bilgi@basarmevzuat.com

destek: 49947740 ( Mahmut BAŞAR )ICQ durumum

Copyright © 1995 - 2000 BAŞAR Mevzuat ve Bilgi Araştırma Merkezi Ltd. Şti.Sitemizi en iyi  Netscape© Communicator 4.0 veya Internet Explorer 4.0 ve üstü sürümleriyle izleyebilirsiniz. Türkçe karakterleri göremiyorsanız browserınızın ayarlar kısımından lütfen türkçe karakter setini ve kodunu seçiniz. Her türlü bilgi ve istekleriniz için bilgi@basarmevzuat.com adresine mail atınız.
 

           Ö N S Ö Z

           Ülkelerin gelişmişlik sınıflaması, bir çok değişik kriter ve yöntemlere göre yapılmaktadır. Bu kriter ve yöntemler Gayrisafi Milli Hasıla, İhracat Miktarı, Teknoloji Üretimi, Enerji Üretimi, Okur Yazarlık Oranı, Demokratikleşme, vs. gibi kıstaslardan oluşmaktadır. Tarihi perspektif incelendiğinde Devletlerin doğuşu, zirveye çıkmaları ve çöküşleri hep değişik yöntemler açısından tartışılmaktadır. 

           Devletlerin yönetiminde toplumsal uzlaşmanın yükseldiği dönemlerde halkın refahı yükselmekte, tersinde ise çöküşler başlamaktadır. Toplumsal uzlaşmayı sağlayan en önemli unsurlar Bilgi Birikiminin yüksekliği ile bunun sonucunda hazırlanan yasaların sağlıklı ve uygulanabilir olmasıdır. Uzlaşmacı Anayasa ve Yasaların hazırlanması ise yasa koyucuların toplumla bütünleşerek, bütün kesimlerin konsessüslerinin sağlanması ile mümkün olmaktadır. 

           İnsan dünyada yaşayan en kıymetli varlıktır. Doğal kaynaklar bilinçsizce tüketilerek, ülkeler geri kalmışlığa doğru yönelmektedir Doğal kaynakların tamamı insanın refahının yükseltilmesine harcanmalıdır. Ancak bu harcama yapılırken sadece bugün yaşayanlar değil, gelecek nesiller de düşünülmelidir. Kızılderili ata sözü ile "VARLIKLARIMIZ BİZE ATALARIMIZDAN KALAN MİRAS DEĞİL TORUNLARIMIZDAN ALINAN EMANETTİR." 

           Ülkemiz, bir çok uluslara ve medeniyetlere beşiklik ettikten sonra Atatürk'ün önderliğinde yeniden organize edilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur. Tarih boyunca bir çok büyüklerimiz gibi Atatürk'te bilime ve ilime önem verilmesini, geleceğin gençlikte bulunduğunu, bunun da eğitimden geçtiğini işaret etmişdir.

           Ülkemizde bir çok basılı ve görsel yayın bulunmaktadır. Basılı yayınlar binbir emekle hazırlanmakta ve çok az insanın kullanımından sonra ya kütüphane köşelerinde tozlanmakta veya imha edilmektedir. Kütüphane kullanımları belirli formalitelere tabi bulunduğundan çoğu zaman yeterli bilgi birikimi sağlanamamaktadır. Aynı zamanda dünyada en kıt olan ağaçlar basılı yayınlara hazırlanmak üzere katledilmektedir. Görsel yayınlar ise görüldükten sonra unutulmaktadır. 

           Dünya'da yeni bir çağ başlamıştır. Bu çağ iletişim ve bilgi çağıdır. Bilgisayarlar artık her evde; bir buzdolabı, çamaşır makinası, televizyon gibi zaruri ihtiyaç aletlerinden biri olmuştur. Hatta bu aletlerin en kıymetlisidir. 

             Bu BAŞAR BİLGİ BANKASI oluşturulurken; 
             a)Bilgiye çok süratli ve ekonomik şekilde ulaşmak, 
             b)Mevzuatımızın daha çok kişi tarafından incelenmesini, sağlamak, 
             c)Yasalar arası çelişkilerine, vatandaşlar arası ihtilafları asgari seviyeye indirmeye araç olmak,
             d)Bilimsel araştırmalara yer verilerek ülkemizin bilgi toplumu olmasına katkı sağlamak, 
             e)Kanun Koyucuların toplumsal konsessüsleri sağlayarak yasa çıkartmalarına yardımcı olmak, 
             f)Özellikle bilgisayar ortamında yayınlanarak, kağıt, kütüphane  ve dolap kullanımını azaltarak, doğal kaynakları korumak 
amaçlanmıştır. 

             BAŞAR BİLGİ BANKASI kendi alanında uzmanlaşmış, bilim adamları ve uygulamacıların görüş ve düşüncelerine ve yayınlarına açık bulunmaktadır. 

             BAŞAR BİLGİ BANKASI’nın Ülkemize ve Dünya'ya hayırlı olmasını diler, okurlarımızın ve izleyicilerimizin tenkit ve katkıları ile büyüyeceğine inanarak saygılarımızı sunarız.


           BÖLÜMLERİMİZ

           YENİ MEVZUAT: Bu Bölümde son zamanlarda Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Tebliğ ve Özelgeler yer almaktadır.(Ayrıca bu bilgiler ilgili mevzuata işlenmektedir.) 

           MEVZUAT DERGİSİ: Hakemli bir dergi olup, konusunda uzman ve akademik kariyerli kişilerin makale ve incelemelerinin yer aldığı sürekli bir yayındır. Ayrıca bazı konularda pratik bilgiler ile ilgililere yardımcı olmaktadır. 

           MEDYA BANK: Kişilerin veya kurumların yapacakları ya da yaptıkları çalışmalar sırasında onlara kaynak oluşturmak amacıyla;yayınlanmakta olan ve merkezimize gönderilen tüm dergiler gerek yazar adlarına göre, gerekse konu başlıklarına göre indekslenerek hazırlanmış bir arama motorudur. 

           DÜSTUR BANK: Başbakanlık Basımevi ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelikler, Tüzükler, Tebliğler, Milletlerarası Antlaşma ve Sözleşmelerin indekslendiği Düstur'ların içeriğinin bilgisayar ortamına geçirilmesi ve ayrıca güncel mevzuat bölümümüzde yayınlanmış bulunan bilgilerin yer aldığı bir çalışmadır. Amacımız 1876 yılından bugüne kadar olan tüm mevzuatı kısa bir zamanda bu bölümde yayınlayarak Türkiye'de bu alandaki eksikliği tamamlamaktır.

           YARGI BANK: Merkezimizde bulunan Anayasa, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu Kararlarının indekslenmiş bir biçimde yayınlanmasıdır. 

           YAYIN BANK: Müellifler tarafından yazılan her türlü kitapların internet üzerinden yayınlanmasıdır.  

           SANAT GALERİSİ: Değerli ressam, fotoğrafçı ve heykeltraşlar gibi sanatçıların binbir emekle hazırlamış oldukları eserlerini, bunların yanısıra antik eser ve eşyaların da hem tanıtılması hem de pazarlanmasıyla ilgili çalışmalardır.