Ücret hakkında bilgi  

           BAŞAR BİLGİ BANKASI (BBB) Abone Sözleşmesinde yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen  Fiyat Listesi'ndeki bedel ödenerek BBB'nın tüm bölümlerinden aboneler faydalanabileceklerdir. 
 
BBB
BAŞAR BİLGİ BANKASI FİYAT LİSTESİ

  A - KİŞİSEL ABONELİK
 
 01/12/2000 tarihinden itibaren 1 yıllık  BBB fiyat listesi
KULLANICILAR FİYAT AÇIKLAMA
Normal Kullanıcı 12.000.000.-TL/yıl Detaylı bilgi İçin Tıkla
Akademisyen ve Uzmanlar Eser Karşılığı Detaylı bilgi İçin Tıkla
Öğrenci 6.000.000.-TL/yıl Detaylı bilgi İçin Tıkla

Kullanıcılar, yukarıda belirtilen ücretleri aşağıdaki banka şubesine yatırmaları, kredi kartı ile ödenmeleri ya da interaktif talimat ile ödenmelerihalinde BAŞAR BİLGİ BANKASI'nın 1 yıllık abonesi olacaklardır.

Kişisel Abonelik Şartları:

1- NORMAL KULLANICI:
a) Vergi mükellefi: Vergi mükellefi olanlar, kesilen faturayı gider olarak yazacak kurumlar, şirketler, şahıslardır. Ödenen bedel ABONELİK FORMUNDA belirtilen bilgiler ışığında doğru kabul edilerek fatura edilecektir. 

b) Özel kullanıcı: Kamu görevlisi ve öğrenci olmayan, kurum adına faturası kesilmeyecek olan özel kullanıcılardır. Şahıs adına fatura kesilmesi şarttır.

c) Kamu Görevlisi: Fiilen Resmi Dairelerde, Döner Sermayelerde, vergi muafiyeti olan Vakıflarda, Derneklerde, Kamu İktisadi Teşekküllerinde, resmi eğitim kurumlarında ve diğer kamu yararına olan kurumlarda çalışanlardır. Çalıştıkları kurum adına abone olacaklar ise KURUMSAL ABONE olacaklardır. Aksi takdirde Kendi adına abone olabilirler.

Normal kulllanıcılar banka havalesi yapıyorlar ise banka dekontu beraberinde Kullanıcı adlarını(şifreleri değil) (216) 465 48 65 nolu telefona fakslamaları hesaplarının aktif gelmesi için gerekmektedir.

2- AKADEMİSYEN: 
Herhangi Bir Yükseköğretim Kurumunda Öğretim Elemanı olarak görev yapan kişilerdir. Ancak, bu kişiler Kamu Görevlisi olarak görülmektedir. Bunun yanısıra Akademisyenlerin Hizmetlerimiz arasında yer alan MEVZUAT DERGİSİ'nde yayımlanan her makale için 6 aylık ücretsiz abonelik verilir. Diğer halükarda akademisyenler normal kullanıcı statüsü içinde yer alır

3- ÖĞRENCİ:
Eğitim kurumlarında okuyan kişilerdir. Ancak,Eğitim kurumundan alınmış öğrenci kimlik belgelerini  (banka havalesi yapıyorlar ise dekont beraberinde) kullanıcı adını (şifre değil) belirterek (216) 465 48 65 nolu telefona faks etmeleri halinde bir yıllık abonelik ücretinin %50'ini ödeyerek abone olabileceklerdir. Şahıs adına fatura kesilmesi şarttır.
 
 

B - KURUMSAL ABONELİK

Grup Halinde Abonelik Fiyat Listesi


Kullanıcı Sayısı
Kullanıcı Birim Fiyatı
Bir yıllık abonelik ücretinin
En az 100 kullanıcı %50'si
100'den fazla %75'i
oranlarında indirim hakkı tanınır.
 
Not: Grup halinde üyeliklerde, Fiyat listesinde açıklanan bir yıllık abonelik ücretinin kullanıcı sayısına göre belirlenen %  oranında tanınan indirimlerden faydalanacaklardır.
Grup Aboneliği Şartları:

1) Belirtilen fiyatlara KDV dahildir.

2) Gruplar kısmı, kısım kısım satın alınabilir. Önce: 10 kullanıcılı grup bedeli ile yapılan satın alma, daha sonra 50 kullanıcıya çıkması halinde yeni bedel ile eski bedel arasındaki fark ödenir. 

3) Grup olarak hesaplanan bedel tek bir kuruluşa fatura edilir. 

4) Grup halinde aboneliklerinde, grubu yöneten grup lideri tayin edilir. Grup lideri abonelik ücretinin tamamını öder, diğer aboneler yukarıda açıklanan indirimlerden faydalanır.

5) Grup aboneliklerinde kullanıcı adının en az ilk üç karakteri aynı (alfabetik) sonraki karakterleri numerik olarak belirlenir. (Örn1- bas001, bas002, bas003,.....) (Örn2- basar001, basar002, basar003,.......) Grup lideri bu kullanıcı adının ilkini (basar001)'i kullanır.

6) Grup lideri BBB ile doğrudan muhatap kabul edilir.

7) Grup halinde aboneliklerde grubun üyesi olacak kullanıcının diğer normal aboneler gibi ABONELİK FORMUNU doldurmaları, Abonelik formunun BBB tarafından onaylanması gerekmektedir. 

Genel Şartlar:

1) Her kullanıcı, kendisine ait bilgilerinin doğruluğunu araştırabileceğimizi kabul eder. Aksi halde kullanım hakkı iptal edilir.

2) Kullanıcı kodu ve şifre hiç bir şekilde devredilemez, kiraya verilemez, 3.şahısların faydalanmalarına sunulamaz. Kullanıcı kodunun ve şifrenin unutulması halinde KDV dahil 2.000.000.-TL karşılığı geçici şifre verilir.


Yukarıda belirtilen ücretlerin  ödenmesinde BBB çeşitli alternatifler sunmaktadır. Bunlar ;
a -   NAKİT  ÖDEMELERDEBAŞAR MEVZUAT VE BİLGİ ARAŞTIRMA MERKEZİ LTD. ŞTİ. adına
Türkiye İş Bankası Nenehatun Şubesi 
4231[an error occurred while processing this directive] - 0390667

numaralı hesaba yatırmaları, 


b- KREDİ  KARTI İLE  ÖDEMELERDE


Kredi Kartı ile ücret ödeme geçici bir süre için durdurulmuştur. 

d -   İNTER   AKTİF   TALİMAT   İLE   ÖDEMELERDE

İnteraktif Ödeme Talimatı ile ödeme yapacak iseniz tıklayınız.
İnteraktif talimat ile yapılacak ödemeler; Türkiye İş Bankası İnteraktif Bakankacılık İşlemleri ile yapılabilmektedir.


Abone olmak isteyen kullanıcılar; Banka havalesi veya kredi kartı ile ücretlerini yatırmaları  halinde BBB abonesi olup, sunulan hizmetlerden sınırsız olarak faydalanacaklardır.

01.01.1999-30.11.2000 Dönemine Ait Fiyat Listesi