sol  
                                                                        

            Sayın İnternet İzleyicileri; 

            BAŞAR Mevzuat ve Bilgi Araştırma Merkezi yeni bir atılım yapmış ve değerli ressam, fotoğrafçı ve heykeltraşlar gibi sanatçıların binbir emekle hazırlamış oldukları eserlerini bunların yanısıra antik eser ve eşyaları da  internet üzerinden yayınlayamaya ve pazarlamaya başlamıştır.